Disclaimer

home  >  disclaimer

Disclaimer

Avanti Uitzendbureau B.V.

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan Avanti niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of de onvolledigheid van de informatie en kan aan de inhoud daarvan ook geen enkel recht worden ontleend. Avanti behoudt zich het recht voor de informatie op haar internetsite ieder moment zonder verdere aankondiging te wijzigen.

De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Daarnaast gebruikt Avanti de gegevens om haar dienstverlening te verbeteren. Avanti zal op eerste verzoek uw gegevens uit het bestand verwijderen.

De inhoud op de pagina’s van haar internetsite, waaronder teksten, samenstelling, structuur en navigatie, grafische elementen, logo’s, buttons, audioclips en software, is eigendom van Avanti, haar licentiegevers en of (overige) leveranciers, en is beschermd onder het Nederlandse en internationale auteursrecht, merkrecht, octrooirecht en copyrightwetgeving.

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, mag niets van deze inhoud worden overgenomen, verveelvoudigd, gedistribueerd, openbaar gemaakt, doormiddel van druk, fotokopie, digitale kopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Avanti te Brunssum.

Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Avanti. Avanti kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

 

Avanti Uitzendbureau B.V.
KvK nummer: 72120770

Rumpenerstraat 63
6443 CC Brunssum

info@avantiwerkt.nl

Doe een (virtueel) bakkie koffie met ons!

Dan kijken we hoe jij je verder kan ontwikkelen om die perfecte droombaan te krijgen.